WP-OPT komputerowy program symulacyjny instalacji z pompami ciepła

Referencje

Użytkownikami programu WP-OPT, dostarczanego od 1999 r., są między innymi: