WP-OPT komputerowy program symulacyjny instalacji z pompami ciepła

Program komputerowy WP-OPT

Program symulacyjny WP-OPT© jest programem komputerowym służącym do obliczania i optymalizacji instalacji grzewczych z pompami ciepła.

Umożliwia on praktyczne i przyjazne projektowanie instalacji z pompami ciepła.

Techniczne parametry pompy ciepła, temperatura dolnego źródła, wymagania temperaturowe instalacji grzewczej wpływają na siebie wzajemnie w taki sposób, że trudno jest poprawnie prognozować warunki pracy oraz przeprowadzić kompleksową analizę ekonomiczną instalacji bez używania symulacji komputerowych.

Za pomocą programu komputerowego WP-OPT©, po wprowadzeniu danych dot. systemu grzewczego, można zasymulować ważne parametry pracy, takie jak: roczny współczynniki efektywności SCOP, przebieg temperatur dolnego źródła i instalacji grzewczej oraz roczne koszty eksploatacji.

Po wprowadzeniu danych budynku, ciepłej wody, taryf, dolnego źródła, program WP-OPT© pomaga w znalezieniu odpowiedniej pompy ciepła. Dla pomp ciepła gruntowych (solanka/woda lub z bezpośrednim odparowaniem), program oblicza i dobiera minimalny wymiennik ciepła (absorber).

Za pomocą programu komputerowego WP-OPT© mogą Państwo w sposób praktyczny zaprojektować, zoptymalizować i symulować pracę instalacji grzewczej z pompą ciepła.

Poniżej zestawione są najważniejsze cechy.

Program symuluje i oblicza następujące wartości:

WP-OPT© uwzględnia następujące parametry:

WP-OPT© zawiera wbudowaną bazę danych dla:

Użytkownik programu może samodzielnie rozbudowywać własny bank danych użytkownika!

Program kontroluje i sprawdza następujące parametry:

Można wytworzyć szczegółowy wydruk obliczeń, który zawiera teksty i powiązane z nimi wykresy.

Program zawiera rozbudowany plik pomocy oraz szczegółowy podręcznik (plik pdf). Podręcznik zawiera treści pliku pomocy i zawiera dodatkowe szczegóły techniczne.

Wymagania systemowe

Komputer PC z Windows 98 / NT4 / 2000 / XP (32 Bit) / Vista (32 Bit)/ Windows 7, 8, 10 (32/64 Bit)

Wersja demo WP-OPT w języku polskim

Pobierz polską wersję demo WP-OPT (plik 4,62 MB)


Podręcznik programu WP-OPT w języku polskim i w formacie pdf

Pobierz polski podręcznik WP-OPT w pdf (plik 2,64 MB)